mobile 031-32203219

darbarehma

شركت مهندسی پزشکی فنون طب تولید کننده دستگاههای جنین یاب همواره برای ارتقاء کیفیت محصولات خود و جلب رضایت مشتریان اهمیت بسیار قائل بوده و در این راستا با استقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتني بر استاندارد های IS0 9001: 2008 و ISO13485:2005 اهداف زير را دنبال مي نمايد:

1.کسب اعتماد و جلب رضایت مشتریان

2.افزایش کیفیت محصولات تولیدی شرکت