mobile 031-32203219

كاربرد مانيتورينگ جنين در سيستم پزشكي از راه دور

وضعيت خون رساني و ضربان قلب جنين شاخص باليني مهمي در تشخيص بسياري از نارسايي‌‌هاي جنيني است. تشخيص و بررسي فعاليت قلب جنين به چند روش امكان پذير است.

ادامه مطلب

سونیکید (جنین یاب) چیست؟

سونیکید (جنین یاب) (FHR) برای محاسبه تعداد ضربان قلب جنین و تشخیص صدای قلب آن به کار می رود. اشکالات رایج در سونیکید ها مربوط به پروب و کابل ها می باشد که در زیر به طور کامل با نحوه تعمیر آن آشنا می شوید.

ادامه مطلب