English/ فارسی

شرکت مهندسی فنون طب با بیش از دو دهه فعالیت جدی و مستمر با اتکا به تجربیات و دانش روز موفق به تولید دستگاههای پزشکی گردیده و توانسته از اداره کل تجهیزات پزشکی ایران و اداره استاندارد مجوز ساخت این محصولات را دریافت نمایید و سهم مهمی از بازار سراسری ایران را در زمینه تولید و فروش دستگاههای پزشکی به خصوص دستگاه جنین یاب به خود اختصاص دهد. 

این شرکت موفق به تولید براش ترکیبی برای اولین بار در ایران گردیده که با پشت سر گذاشتن مراحل استاندارد موفق به اخذ مجوز تولید از اداره کل تجهیزات پزشکی ایران گردید.

این شرکت با رعایت و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت توانسته از شرکت BRS  تاییده  ISO 13485 را دریافت نماید.